Visa đi Pakistan

Visa đi Pakistan

Hỗ trợ trực tuyến

 • Điều Hành :

  Tư vấn chung

 • Visa khẩn:

  Mr Quyết

 • Gia hạn visa:

  Chuyên viên tư vấn

 • Visa Nhập cảnh:

  Chuyên viên tư vấn

Làm visa đi Pakistan cho người Việt Nam

Làm visa đi Pakistan cho người Việt Nam

Giá từ: 195 $

Thời gian làm: 5 ngày

Loại visa: Du lịch, business

Thời gian lưu trú: 28 ngày

Làm visa đi Pakistan

Làm visa đi Pakistan

Giá từ: 195 $

Thời gian làm: 5 ngày

Loại visa: Du lịch, công tác

Thời gian lưu trú: 28,70