Đại Lý

Hỗ trợ trực tuyến

 • Điều Hành :

  Tư vấn chung

 • Visa khẩn:

  Mr Quyết

 • Gia hạn visa:

  Chuyên viên tư vấn

 • Visa Nhập cảnh:

  Chuyên viên tư vấn

CHÍNH SÁCH ĐẠI LÝ

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC ÁP DUNG CHÍNH SÁCH ĐẠI LÝ

1. Khách hàng lớn có đơn vị đặt dịch vụ > 100 khách / 1 tháng. (Không áp dụng cho cá thể kinh doanh).

2. Các công ty VP Du Lịch có đăng kí kinh doanh và chứng chỉ lữ hành có > 50 khách/ tháng

3. Các tổng công ty, tập đoàn, cơ quan tổ chức lớn kí hợp đồng Vendor năm với doanh số > 50,000,000/ tháng.

Đại Lý Visa

Danh Sách Các Đơn Vụ áp Dụng Giá Cộng Tác :

1. Khách hàng lớn có đơn vị đặt dịch vụ > 100 khách/ 1tháng là cá thể kinh doanh.

2. Các công ty VP Du Lịch có đăng kí kinh doanh và chứng chỉlữ hành có từ 30 -50 khách/ tháng

3. Các tổng công ty, tập đoàn, cơ quan tổ chức không kí hợpđồng Vendor năm nhưng có doanh số >50,000,000/ tháng.

Đăng kí làm đại lý: Vui lòng gửi email đến visa@greencanal.com hoặc saigon@greencanaltravel.com để được phục vụ!