Các nước được miễn thị thực

Câu hỏi thường gặpCác nước được miễn thị thực

Hỗ trợ trực tuyến

 • Điều Hành :

  Tư vấn chung

 • Visa khẩn:

  Mr Quyết

 • Gia hạn visa:

  Chuyên viên tư vấn

 • Visa Nhập cảnh:

  Chuyên viên tư vấn

Các nước được miễn thị thực

 Theo lãnh sứ Việt Nam, việt Nam đã kí hiệp định, thỏa thuân miễn thị thực với 72 nước, trong đó 69 nước đã kí hiệp định và đã có hiệu lực, còn 3 nước sau chưa có hiệu lực Ixaren , co-xta-ri-ca, xây-sen.

-  Miễn Thị Thực bao gồm việc Miễn thị thực nhập cảnh, xuất cảnh và quá cảnh.

-  Thời gian tạm trú miễn thị thực được tính từ ngày nhập cảnh.

        

Danh sách các nước và nội dung miễn thị thực :

1Ác- hen-ti-na :

Nội dung miễn thị thực : 

-   Hiệp định kí ngày 14/09/2012, có hiệu lực từ ngày 13/11/1999.

-   Miễn thị thực danh cho thành viên :  CQĐDNG,CQLS,TCQT và thành viên gia đình học mạng HCNG,HCCV, HCCV với thời gian tạm trú 60 ngày , trong thời gian đó học phải hoàn tất các thủ tục cần thiết tại cơ quan có thẩm quyền của nhà nước tiếp nhận.

 

2.A-Déc-Bai-dan

Nội dung miễn thị thực

-   Hiệp định kí ngày 09/04/2010, có hiệu lực từ ngày 21/08/2010.

-   Công dân Việt Nam và a-déc-bai-dan mang HCNG Hoặc HCCV còn giá trị, cũng như thành viên trong gia đình học trong độ tuổi vị thành niên và có tên ghi trong hộ chiếu của họ,được miễn thị thực với thời hạn lưu trú không quá 1 tháng khi nhập cảnh, lưu trú,xuất cảnh hoặc quá cảnh lãnh thổ nước kia.

 

3.A-Rạp-Ai-Cập

Nội dung miễn thị thực :

-   (Hiệp định ký ngày 18/08/2010, có hiệu lực từ ngày 08/08/2011).

-   MTT cho người mang HCNG, HCĐB, HCCV còn giá trị với thời gian lưu trú không quá 90 ngày.

-   Thành viên CQĐDNG, CQLS hoặc là đại diện của nước mình tại các TCQT mang HCNG, HCĐB, HCCV còn giá trị và trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhập cảnh những người này sẽ được cấp thị thực hoặc giấy phép lưu trú có giá trị trong suốt nhiệm kỳ công tác theo đề nghị của CQĐDNG, CQLS, TCQT liên quan. Quy định này cũng áp dụng đối với vợ/chồng, con của những người nói trên mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu đặc biệt hoặc hộ chiếu công vụ (kể cả trường hợp tên của trẻ em được ghi trong hộ chiếu của cha/mẹ).


4A-Râp Thống Nhất

Nội dung miễn thị thực :

-   (Hiệp định ký ngày 23/10/2010, có hiệu lực từ ngày 22/07/2011).

-   MTT nhập cảnh, xuất cảnh cho người mang HCNG, HCĐB, HCCV còn giá trị với thời gian lưu trú không quá 90 ngày.

-   Thành viên CQĐDNG, CQLS hoặc là đại diện của nước mình tại các TCQT có trụ sở trên lãnh thổ Bên ký kết kia mang HCNG, HCĐB, HCCV còn giá trị phải có thị thực trước khi nhập cảnh lãnh thổ Bên ký kết kia với tư cách là thành viên CQĐDNG, CQLS hoặc đại diện tại TCQT.

  

Ghi Chú :

Chữ viết tắt:

HCNG

hộ chiếu ngoại giao.

HCCV

hộ chiếu công vụ.

HCĐB

hộ chiếu đặc biệt.

HCPT

hộ chiếu phổ thông.

CQĐDNG

cơ quan đại diện ngoại giao.

CQLS

cơ quan lãnh sự.

TCQT

tổ chức quốc tế.