lam the tam tru, lam giay phep lao dong, lam the thuong tru

Người nước ngoài XNC

Hỗ trợ trực tuyến

 • Điều Hành :

  Tư vấn chung

 • Visa khẩn:

  Mr Quyết

 • Gia hạn visa:

  Chuyên viên tư vấn

 • Visa Nhập cảnh:

  Chuyên viên tư vấn

Thủ Tục Làm Thẻ Tạm Trú Cho Chủ Đầu Tư

Thủ Tục Làm Thẻ Tạm Trú Cho Chủ Đầu Tư

Giá từ: 235 $

Thời gian làm: 5 Ngày

Loại visa: DN, DT

Thời gian lưu trú: < 5 Năm

Cấp đổi thẻ tạm trú

Cấp đổi thẻ tạm trú

Giá từ:

Thời gian làm:

Loại visa:

Thời gian lưu trú:

Gia hạn thẻ tạm trú

Gia hạn thẻ tạm trú

Giá từ: LH

Thời gian làm:

Loại visa:

Thời gian lưu trú:

Làm lý lịch tư pháp

Làm lý lịch tư pháp

Giá từ: Liên hệ

Thời gian làm: Liên hệ

Loại visa: liên hệ

Thời gian lưu trú: liên hệ

Làm Thẻ Thường Trú

Làm Thẻ Thường Trú

Giá từ: liên hệ

Thời gian làm: liên hệ

Loại visa: liên hệ

Thời gian lưu trú: liên hệ

Làm Giấy Phép Lao Động

Làm Giấy Phép Lao Động

Giá từ: Liên hệ

Thời gian làm: liên hệ

Loại visa: liên hệ

Thời gian lưu trú: liên hệ

Làm Thẻ Tạm Trú

Làm Thẻ Tạm Trú

Giá từ: 235 USD

Thời gian làm: Liên hệ

Loại visa: Thẻ tạm trú

Thời gian lưu trú: 1-2 năm