Cách xin visa du lịch, công tác, làm việc cho người Sri Lanka

Tất cả công dân Sri Lanka mang hộ chiếu phổ thông muốn đến Việt Nam du lịch, công tác, làm việc, thăm người thân,… đều bắt buộc phải có visa …

Cách xin visa du lịch, công tác, làm việc cho người Sri Lanka Xem thêm