Đi Mexico có visa Mỹ thì qua được không?

Mexico là nước láng giềng của Hoa Kỳ, tuy nhiên chính sách miễn thị thực của Mexico cởi mở hơn rất nhiều so với Mỹ. Đi Mexico có visa Mỹ …

Đi Mexico có visa Mỹ thì qua được không? Xem thêm