đại sứ quán đài loan tại việt nam ở đâu

Đại Sứ Quán Đài Loan ở đâu?

Đại Sứ Quán Đài Loan ở đâu tại Việt Nam? Thông tin liên hệ đại sứ quán Đài Loan tại Hà Nội, TPHCM của Việt Nam. Đại sứ quán Đài Loan tại Hà Nội Địa Chỉ: 5th Floor HITC Building, 239 Xuan Thuy Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam . Phone: 002-844-833-5501 – Fax: (002-844) …

Đại Sứ Quán Đài Loan ở đâu? Read More »