Đại Sứ Quán Hàn Quốc Tại Việt Nam

Thông tin liên hệ: Đại Sứ Quán Hàn Quốc tại Hà Nội Địa chỉ: Tầng 4- Daeha, 360 Kim Mã, Hà Nội Tel: 84-24-38315110-6 Fax: 84-24-38315117 Email : korembviet@mofat.go.kr Đại …

Đại Sứ Quán Hàn Quốc Tại Việt Nam Xem thêm