Đại Sứ Quán Thái Lan Tại Việt Nam

Thông tin liên hệ: Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội Địa chỉ: 63-65 Hoàng Diệu, Hà Nội, Việt Nam. Điện thoại: 84-04-38235092/4 Fax: 84-04-38235088 Email: thaiemhn@netnam.org.vn Tổng Lãnh …

Đại Sứ Quán Thái Lan Tại Việt Nam Xem thêm