Chồng gia hạn thẻ tạm trú cho vợ là người nước ngoài được không?

Vợ bạn mang quốc tịch nước ngoài, thẻ tạm trú của vợ bạn sắp hết hạn, bạn muốn gia hạn thẻ này nhưng không biết: Chồng có thể gia hạn …

Chồng gia hạn thẻ tạm trú cho vợ là người nước ngoài được không? Xem thêm