đại sứ quán mông cổ ở đâu

Đại Sứ Quán Mông Cổ ở đâu?

Đại sứ quán Mông Cổ tại Việt Nam ở đâu? Địa chỉ: Khu Ngoại giao đoàn số 6, Vạn Phúc, Hà Nội, Việt Nam Điện thoại: 04-38453009 Fax: 04-38454954 Email: mongembhanoi@vnn.vn Văn phòng lãnh sự nằm trong Đại sứ quán …

Đại Sứ Quán Mông Cổ ở đâu? Xem thêm »