Địa chỉ đại sứ quán Philippin Philippin là một trong những nước miễn thị thực đối với khách hàng mang hộ chiếu phổ thông Việt Nam. Người Việt Nam có […]