Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại TPHCM

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại TPHCM theo các diện người thân bảo lãnh (cha, mẹ, vợ, chồng, con) và công ty, tổ chức sử dụng …

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại TPHCM Xem thêm