Được gia hạn thẻ tạm trú trong bao nhiêu tháng?

Được gia hạn thẻ tạm trú trong bao nhiêu tháng? Thẻ tạm trú sắp hết hạn, nếu vẫn có nhu cầu cư trú ở Việt Nam, người nước ngoài phải …

Được gia hạn thẻ tạm trú trong bao nhiêu tháng? Xem thêm