Đại Sứ Quán Afghanistan ở đâu?

Đại sứ quán Afghanistan ở Bắc Kinh kiêm nhiệm Việt Nam Đại sứ quán Afghanistan hiện hạn chế cấp visa du lịch, chỉ cấp các loại visa đi công tác, …

Đại Sứ Quán Afghanistan ở đâu? Xem thêm