đại sứ quán đức ở đâu

Đại Sứ Quán Đức ở đâu?

Đại sứ quán Đức ở đâu tại Việt Nam? Dưới đây là thông tin liên hệ chi tiết: Đại sứ quán Đức tại Hà Nội Địa chỉ : 29, Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam. Phone: (0084 24) 38 43 02 45, 38 43 02 46, 38 45 38 36, 38 45 38 37 Fax: …

Đại Sứ Quán Đức ở đâu? Read More »