Visa hết hạn không xuất cảnh xin gia hạn ở Cục XNC được không?

Có nhiều lý do dẫn tới thị thực hết hạn mà lúc nhận ra thì bạn đã thấy mình ở Việt Nam quá hạn, nhưng bạn chưa muốn rời khỏi …

Visa hết hạn không xuất cảnh xin gia hạn ở Cục XNC được không? Xem thêm