xin visa đi belarus công tác thăm thân du lịch gấp nhanh

Hướng dẫn xin visa đi Belarus du lịch công tác thăm thân mới 2023

Visa đi Belarus du lịch, công tác, giải quyết việc riêng, cá nhân thông thường là loại C. Với mục đích thăm người thân có quan hệ huyết thống hoặc vợ/chồng thì bạn có thể xin visa Belarus loại D. …

Hướng dẫn xin visa đi Belarus du lịch công tác thăm thân mới 2023 Xem thêm »