Mexico là nước láng giềng của Hoa Kỳ, tuy nhiên chính sách miễn thị thực của Mexico cởi mở hơn rất nhiều so với Mỹ. Đi Mexico có visa Mỹ […]