Miễn thị thực 5 năm là một loại visa được cấp cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc dành cho vợ/chồng, con dưới 18 tuổi của công […]