hợp pháp hóa lãnh sự canada mất bao lâu

Hợp pháp hóa lãnh sự Canada mất bao lâu?

Hợp pháp hóa lãnh sự Canada mất bao lâu tùy thuộc vào loại giấy tờ từ Việt Nam hay từ Canada. Và theo quy định của từng cơ quan chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự Canada, cũng …

Hợp pháp hóa lãnh sự Canada mất bao lâu? Xem thêm »