Với giấy/sổ thông hành, công dân Việt Nam có thể sang các tỉnh của Trung Quốc tiếp giáp biên giới với Việt Nam để du lịch, thăm người thân, xử […]