Giấy thông hành Trung Quốc đi được bao lâu?

Với giấy/sổ thông hành, công dân Việt Nam có thể sang các tỉnh của Trung Quốc tiếp giáp biên giới với Việt Nam để du lịch, thăm người thân, xử …

Giấy thông hành Trung Quốc đi được bao lâu? Xem thêm