giấy thông hành trung quốc đi được bao lâu

Giấy thông hành Trung Quốc đi được bao lâu?

Với giấy/sổ thông hành, công dân Việt Nam có thể sang các tỉnh của Trung Quốc tiếp giáp biên giới với Việt Nam để du lịch, thăm người thân, xử lý việc cá nhân, giao thương và trao đổi buôn …

Giấy thông hành Trung Quốc đi được bao lâu? Xem thêm »