Du khách Việt Nam và nước ngoài nên lưu ý rằng các biện pháp về xét nghiệm, yêu cầu tiêm chủng có thể thay đổi trong thời gian ngắn, nên […]