Có rất nhiều quốc gia trên thế giới được chính phủ Thái Lan miễn thị thực nhập cảnh từ 15 ngày trở lên. Vậy người Ấn Độ đi Thái Lan […]

người ấn đi thái lan có cần visa không

Hiện nay, công dân Việt Nam có cần xin visa khi đi công tác Thái Lan không? Nhiều người nước ngoài sinh sống ở Việt Nam cũng quan tâm vấn

có cần xin visa khi đi công tác thái lan

Thông tin liên hệ: Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội Địa chỉ: 63-65 Hoàng Diệu, Hà Nội, Việt Nam. Điện thoại: 84-04-38235092/4 Fax: 84-04-38235088 Email: thaiemhn@netnam.org.vn Tổng Lãnh

đại sứ quán thái lan tại việt nam
Liên hệ