Chuyển đổi e visa sang business visa Việt Nam

Hiện nay tất cả những người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam bằng e-visa (thị thực điện tử Việt Nam) dù với mục đích du lịch, công tác đều không …

Chuyển đổi e visa sang business visa Việt Nam Xem thêm