Chính phủ Mongolia hiện đã sẵn sàng cấp visa điện tử evisa cho 98 quốc gia trên thế giới đủ điều kiện, trong đó có Việt Nam. Dịch vụ làm […]

dịch vụ làm visa đi mongolia công tác du lịch bao đậu evisa

Đại sứ quán Mông Cổ tại Việt Nam ở đâu? Địa chỉ: Khu Ngoại giao đoàn số 6, Vạn Phúc, Hà Nội, Việt Nam Điện thoại: 04-38453009 Fax: 04-38454954 Email:

đại sứ quán mông cổ ở đâu
Liên hệ