đi du lịch cuba có cần visa không 2022

2022, đi du lịch Cuba có cần visa không? Xin ở đâu?

Trên thực tế thì hầu hết công dân nước ngoài muốn đến Cuba với mục đích du lịch đều cần có visa du lịch Cuba hoặc Thẻ Du lịch Cuba “Tarjeta del Turista”. Với người Việt Nam đi du lịch …

2022, đi du lịch Cuba có cần visa không? Xin ở đâu? Xem thêm »