đại sứ quán đan mạch ở đâu

Đại sứ Quán Đan Mạch ở đâu?

Đại sứu quán Đan Mạch ở đâu? Thông tin liên hệ chi tiết được trình bày như dưới đây. Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam Địa Chỉ : 19 Dien Bien Phu Street, Hanoi Phone: +84 4 823 18 88 Fax: +84 4 823 19 99 Website: http://www.ambhanoi.um.dk Email: hanamb@um.dk Thời gian làm …

Đại sứ Quán Đan Mạch ở đâu? Read More »